BIOPATI/NATUROPATI

I Naturopatien anskues sundhed som den tilstand vi er i, når vi har overskud til at regulere mentale, fysiske og kemiske belastninger på normal vis. Og netop vores sundhedstilstand er en konsekvens af vores livsførelse. Som naturopath ibm anskuer vi sundhed og mangel på samme som en del af en større helhed. Vi arbejder ikke med en problemstilling som en isoleret bestanddel men vi ser på det hele menneske og inddrager mange aspekter for at finde frem til årsagerne. Symptomer forskellige steder i kroppen vil kunne vise os vejen til en større sammenhæng.

Ved en Naturopathisk konsultation vil jeg, med udgangspunkt i klientens specifikke historie og nuværende symptomer, kunne danne mig et helhedsbillede af hvilke belastende faktorer der er medvirkende til at skabe ubalance.

Konsultationen er baseret på en uddybende samtale, for at afdække ubalancerne. Der udformes et Regenerationsprogram hvor, vitaminer, mineraler, sporstoffer og fedtsyrer tilgodeses. Desuden kan man afdække såkaldte betændelsesfoci og skjulte allergier. På baggrund af alt dette, laves en skræddersyet handlingsplan for at styrke og afbalancere de rette organer for at komme symptomerne til livs. Dette gøres først og fremmest med en kost-optimering/regulering samt tilskud af de rette vitaminer, mineraler og fedtsyrer. 

Kroppens behov for lægeurter eller homøopatisk medicin kan også være nødvendig at kigge nærmere på. Der følges gerne op efter 4-6 uger og sikres løbende at den ønskede effekt indtræder.

Æteriske olier

I mine behandlinger bruger jeg ofte æteriske olier. Disse olier som betegnes flygtige aromatiske væskerudvindes fra planter og er i virkeligheden signalstoffer.

Man bruger forskellige dele så som bladene, blomsterne, rødderne, barken, harpiks og skallen til at fremstille dem, da disse indeholder naturlige dufte og plante-egenskaber.

Æteriske oliers kemiske sammensætning gør at de har egenskaber som både kan støtte op om følelsesmæssig balance og fysisk velvære og er derfor rigtig gode i en zoneterapeutisk behandling.

Æteriske olier af høj kvalitet som er testet og udvundet fra gode, rene kilder, og hvor en skånsom dampdestillation er benyttet, er sikre at anvende.